Waarom moet ik een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen?

Je werkt in de zorg met soms kwetsbare mensen. Mensen die afhankelijk van jou zijn. Daarnaast werk je met persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie, zoals cliëntdossiers. Om risico’s op eventueel misbruik zo klein mogelijk te houden, is het daarom noodzakelijk dat je een VOG aanvraagt en instuurt voordat je bij ons in dienst treedt.