Welke vormen van zorg- en dienstverlening biedt Zideris aan?

Zideris is actief in vier domeinen: wonen, werken & dagbesteding, begeleiding thuis en behandeling. We zijn gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van jongeren en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Binnen onze locaties specialiseren we ons verder op bepaalde doelgroepen. Er zijn cliënten die 24 uur per dag intensieve zorg en ondersteuning hebben en cliënten die grotendeels zelfstandig wonen en leven met hulp van ambulante begeleiding thuis. Je kunt je binnen Zideris dus toeleggen op de zorg en begeleiding van verschillende soorten cliënten.